SCAI The Bathhouse/Shiraishi Contemporary Art Inc.

rising by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

rising, 2008

Preis auf Anfrage

pulsation by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

pulsation, 2011

Preis auf Anfrage

grid #3 by kohei nawa

Kohei Nawa

Grid #3, 2010

Preis auf Anfrage

polygon-double-deer #2 by kohei nawa

Kohei Nawa

Polygon-Double-Deer #2, 2011

Preis auf Anfrage

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2010

Preis auf Anfrage

sun pillar by mariko mori

Mariko Mori

Sun Pillar, 2010

Preis auf Anfrage

orbits - lands of emptiness 2011 by noriko ambe

Noriko Ambe

Orbits - Lands of Emptiness 2011, 2011

Preis auf Anfrage

the sand - the americans : robert frank by noriko ambe

Noriko Ambe

The Sand - The Americans : Robert Frank, 2011

Preis auf Anfrage

spiral (transformation) #3 by daisuke ohba

Daisuke Ohba

Spiral (transformation) #3, 2010

Preis auf Anfrage

sakura by daisuke ohba

Daisuke Ohba

Sakura, 2010

Preis auf Anfrage

nami to kitsune by kentaro kobuke

Kentaro Kobuke

nami to kitsune, 2011

Preis auf Anfrage

warp time with warp self no.4 by tatsuo miyajima

Tatsuo Miyajima

Warp Time with Warp Self No.4, 2010

Preis auf Anfrage

plane_long by yusuke komuta

Yusuke Komuta

Plane_Long, 2010

Preis auf Anfrage

umibe by miwa ogasawara

Miwa Ogasawara

Umibe, 2007

Preis auf Anfrage

the creature of induction by jeon joonho

Jeon Joonho

The Creature of Induction, 2010

Preis auf Anfrage

untitled by jeon joonho

Jeon Joonho

Untitled, 2009

Preis auf Anfrage