Søren Martinsen: De Mina

Søren Martinsen: De Mina

Copenhagen, Denmark Freitag, 6. September 2013Samstag, 5. Oktober 2013
omgivelser by søren martinsen

Søren Martinsen

Omgivelser, 2013

Preis auf Anfrage


Copenhagen, Denmark
Freitag, 6. September 2013Samstag, 5. Oktober 2013

Please scroll down for English version

Søren Martinsen: De Mina
06.09.13 - 05.10.13

Søren Martinsen udfordrer og fornyer det traditionsbundne landskabsmaleri og lader beskueren komme helt tæt på med en serie familieportrætter. Udstillingstitlen De Mina er lånt fra en grafisk bog fra 1895 af den svenske kunstner Carl Larsson, der var kendt for sine skildringer af den svenske landlige idyl og romantiserede familieportrætter.

Søren Martinsen arbejder bevidst med traditionen. Senest i udstillingen Danskeren, der blev vist på Rønnebæksholm og siden Trapholt i 2013. Traditionen kommer navnlig til udtryk i landskabsmaleriet og dets referencer til kanoniserede værker fra bl.a. surrealismen og den danske guldalder, der lovpriste det skønne, idylliske og romantiske i landskabsmaleriet. Søren Martinsen tager arbejdet med landskabsmaleriet et skridt dybere og fremstiller en mere nuanceret næsten psykedeliske eller transcendental skildring med vilde syrede farver.

Modsat Carl Larsson rummer Søren Martinsens maleri en foruroligende, dobbelttydig karakter, hvor skyggerne bliver dybere, og der leges med lys og mørke. Selve kurateringen af udstillingen går igen ind og afspejler denne leg, og leder i andet udstillingsrum beskueren igennem et mørkt, fortættet rum, der kun er oplyst af en svag pære. Rundt på væggen hænger portrætter af kunstnerens egen familie, børn og hustru. Installationen fremstiller kernefamilien, som menneskets livsnerve og fremstiller et spil mellem det indre kontra ydre og lyset kontra mørket i menneskets sind. Træder beskueren ud på den anden side af det indre mørke rum, overvældes man af værket Sweet tasting Sky – der med sin stærke pink himmel og højtrækkende birketræskroner demonstrerer, hvordan det naturalistiske landskabsmaleri alligevel kan rumme en form for tvist af noget uforudsigeligt og feje den ellers idylliske stemning af vejen og give os en bittersød påmindelse om verdens og livets skønhed.

Søren Martinsen (f. 1966) er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi med en MA in Fine Art fra Goldsmiths’ College, University of London. Gennem tiden er det blevet til en række soloudstillinger både nationalt og internationalt, der både har resulteret i Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat og repræsentation på en række af landets museer såsom Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst, ARoS, Kastrupgård og Malmø Kunstmuseum. I 2014 vil Søren Martinsen bl.a. vise en solo udstilling i La Maison du Danemark i Paris.

__________________________________________________________________

Søren Martinsen challenges and renews traditional landscape painting and allows the viewer a unique closeness to the subject with a series of family portraits. The exhibition title De Mina is borrowed from a book of prints from 1895 by the Swedish artist Carl Larsson, who was well known for his depictions of the idyllic Swedish countryside and romanticized family portraits.

Søren Martinsen works deliberately with the tradition; most recently in the exhibition Danskeren (The Dane), which was shown at Rønnebæksholm and later at Trapholt in 2013. The tradition is especially evident in the landscape painting and its references to canonized works from among other sources Surrealism and the Danish Golden Age with its panegyrics of the beautiful, the idyllic and the romantic in landscape painting. Søren Martinsen takes the work with landscape painting a step further and gives us a more nuanced, almost psychedelic or transcendental depiction with wild, trippy colours.

Unlike Carl Larsson’s works, Søren Martinsen’s painting has an unsettling, ambivalent character where the shadows become deeper, and he plays with light and darkness. The actual curating of the exhibition in turn reflects this play, and in the second exhibition room guides the viewer through a dark, dense space illuminated only by a weak light bulb. Around on the walls hang portraits of the artist’s own family, children and wife. The installation shows the nuclear family as the life-blood of humanity with a play of interior against exterior and light against darkness in the human mind. Stepping out on the other side of the interior dark space, the viewer is overwhelmed by the work Sweet tasting Sky – which with its intense pink sky and towering birch crowns demonstrates how naturalistic landscape painting can still have a twist of something unpredictable and sweep away the normally idyllic mood to give us a bittersweet reminder of the beauty of the world and life.

Søren Martinsen (b. 1966) studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts and took an MA in Fine Art at Goldsmiths College, University of London. Over time he has produced a succession of solo exhibitions at home and abroad, leading both to the three-year working grant of the National Arts Foundation and representation at a number of the country’s museums such as the Royal Collection of Prints and Drawings at Statens Museum for Kunst, ARoS, Kastrupgård and Malmö Museum of Art. In 2014 Søren Martinsen will among other things be showing a solo exhibition at La Maison du Danemark in Paris.