Wosene Worke Kosrof: Painting Prose

Wosene Worke Kosrof: Painting Prose

coltrane’s notebook by wosene worke kosrof

Wosene Worke Kosrof

Coltrane’s Notebook, 2012

mother’s day 2003 by wosene worke kosrof

Wosene Worke Kosrof

Mother’s Day 2003, 2005

Freitag, 10. Mai 2013Samstag, 29. Juni 2013


Scarsdale, NY USA