Zhou Huaimin, Qi Gong and Cheng Liang (Chinese)

landscape by zhou huaimin, qi gong and cheng liang

Zhou Huaimin, Qi Gong and Cheng Liang

Landscape, 1988

China Guardian Auctions Co., Ltd.