two figures by thomas lanigan-schmidt

Thomas Lanigan-Schmidt

Two figures

Christie's New York

untitled by thomas lanigan-schmidt

Thomas Lanigan-Schmidt

Untitled, 1997

Bonhams & Butterfields

untitled by thomas lanigan-schmidt

Thomas Lanigan-Schmidt

Untitled, 1997

Bonhams & Butterfields