Thomas Gold Appleton (American, 1884)

going to market by thomas gold appleton

Thomas Gold Appleton

Going to market

Bonhams Chelsea

nahant surf by thomas gold appleton

Thomas Gold Appleton

Nahant surf, 1881

Skinner

spirit clouds by thomas gold appleton

Thomas Gold Appleton

Spirit clouds

Skinner

cries of london by thomas gold appleton

Thomas Gold Appleton

CRIES OF LONDON

Galerie Moderne