la douche by ilya kabakov

Ilya Kabakov

La Douche

Ader